ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF b) értelmében Vállalkozó, Szolgáltató, Szállító az Eladó , míg  Vevő a  Fogyasztó, Megrendelő, aki lehet jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, természetes személy, együttesen Felek.

A jelen ÁSZF tartalmazza a webáruházban megtalálható termékek megvásárlásával kapcsolatosan a Feleket megillető egyes jogokat és kötelezettségeket, melyeket a Felek elfogadnak.

Webáruház címe: http://www.belso.hu

A webáruház üzemeltetőjének, a Vállalkozó (továbbiakban: Eladó ) adatai:
Cégnév: Belső és Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1149 Budapest, Bíbor u. 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-073913

Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:10493058-2-42

Ügyvezető: Benő Géza
Bankszámlaszám : Budapest Bank Zrt. 10101016-51386100-010040007

Megrendelő (továbbiakban. Vevő): a webáruház jelen szerződés szerinti felhasználója.

Vevő esetleges panaszát a cég székhely címére küldheti meg vagy a lenti elérhetőségek egyikén közölheti:

Telefonszám: 06-1- 3835012

Faxszám: 06-1-3634449

E-mail cím: belso@belso.hu

 

ÁSZF elfogadása:

 • A webáruházon keresztül történő vásárlás során Vevő köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, ennek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és Vevő között.
  2. Amennyiben a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. A webáruházban nem lehetséges előzetes regisztráció nélkül vásárolni.

 

Vásárlási / megrendelési feltételek:

 • A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.
 • A webáruházban csak az a nagykorú, cselekvőképes személy vásárolhat, aki a rendelés leadása során mobil telefonszámát illetve bejelentett lakcímét megadja továbbá a Magyarországon, Európában illetve Oroszországban bejegyzett jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő / Vevő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, úgy a megrendelést törölje. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.
 • Vevő az Eladó weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt termékek fajtáját, színét és fajtánkénti mennyiséget. A megrendelés megerősítésének visszaküldésével a Felek adásvételi szerződést kötnek egymással, melynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, a Vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.
 • Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • Vevő által megrendelt, majd át nem vett megrendelésének szállítási költségei illetve az Eladónak az ezzel okozott egyéb kárát Vevő köteles Eladónak megfizetni, legkésőbb az Eladó által a Vevőnek eljutatott fizetési felszólítás Vevő által megadott email címre történő megérkezésétől számított 48 órán belül.
 • Vevő megrendelésének visszaigazolása minden esetben tartalmazza az általa megrendelt termékek megnevezését, fajtáját, színét illetve fajtánként mennyiségét, a szállítás és a fizetés Vevő által kiválasztott módját, a termék árát, a szállítási költséget, valamint a Megrendelő által vállalt várható szállítási határidőt. Eladó a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja Vevőt, ha a megrendelt terméket nem vagy nem a megrendelt mennyiségben tudja kiszállítani illetve a megrendelést a visszaigazolásban szereplő  határidőben nem tudja leszállítani. Eladó a Vevőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig írásban tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Vevő ezen tájékoztatás megérkezését követő 48 órán belül jelezheti Eladó felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához Vevő kifejezett, írásbeli nyilatkozata szükséges.
 • A leadott rendeléseket Vevők csak és kizárólag emailben változtathatják meg. Már postára adott rendeléseken – az erről szóló kiértesítést követően – Vevő már nem változtathat.
 • Vevőnek/Megrendelőnek vagy meghatalmazottjának a szállítólevélen, számlán szereplő aláírása a termék mennyiségi átvételét tanúsítja. Az átvétel a szállítólevélen/számlán szereplő adatok alapján történik, melynek alapja, a hitelesített darabszámláló mérleg által kinyomtatott címke.
 • Eladó a weboldalán keresztül létrejött szerződéseket  1 évig  székhelyén őrzi.

 

Megrendelés menete:

 • Webáruházunkban regisztrálást követően vásárolhat.
 • A vásárolni kívánt termék méretének, színének, mennyiségének megadását követően a kosárba kell helyezni
 • Amennyiben a termékek, a mennyiségek, színek, méretek megfelelőek, kérjük válassza ki az Önnek megfelelő Átvételi módot.
 • Előre utalás esetén, amelyről emailen visszaigazolást is kap, Eladó kiállítja a számlát, ami az árú forgalmi értélét és a szállítási költséget is tartalmazza.
 • Utánvét esetén illetve személyes átvételkor a Vevő/ Megrendelő a számlát a kiszállításkor illetve az átvételkor veszi kézhez.
 • Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy Vevő a kiválasztott termékekre előzetesen árajánlatot kérjen, amely nem kötelezi Vevőt a termék megrendelésére.

 

Adásvételi szerződés létrejötte:

 • Amennyiben a Vevő megrendelését küld a www.belso.hu weboldalán keresztül és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, úgy Felek között adásvételi szerződés jön létre. Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail Vevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.
 • Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarországon hatályos törvényi rendelkezések az érvényesek, különös tekintettel az itt részletezett ÁSZF rendelkezései.
 • A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

Elállás joga:

A weben megrendelt termék(ek) kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is Vevőt terhelik. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelésre. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül teheti meg.  Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg tértivevényes levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma. A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postaköltségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvétellel küldje vissza! Az utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli! A nem rendeltetésszerűen használt termékekre, illetve a már használt termékekre az elállási jog nem vonatkozik! A termék visszaküldést követő 30 napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk. 17/1999 (II.5.)Kormányrendelet 29§ esetében, különös tekintettel § a) és d) – a fogyasztó elállási jogával nem élhet, ha rendelését jelen weboldalon leadta, Eladó időben és tartalomban pontosan megfelelő tételeket kiszállította, de a Vevő mégsem kívánja átvenni. Másfelől a Vevőt nem illeti meg az elállás joga olyan termékeknél, melyek kifejezetten az ő igényeire (egyedileg készítve) készültek. A kormányrendelet ez esetbe – a helyes teljesítésre tekintettel – nem kötelezi az Eladót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

A termék lényeges tulajdonságai:

Az Eladó által megvételre kínált, árukatalógusában szereplő és a Vevő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Eladó honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el.

Eladó külön felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a nem megfelelő körülmények között tárolt és nem rendeltetésszerűen felhasznált termékekre szavatosságot nem vállal.

Amennyiben a Swarovski kővel díszített a termék és a Vevőnél történő tárolás vagy felhasználás során oldószerrel érintkezik, minőségi romlás következhet be, amelyért Eladó nem vállal szavatosságot.

Vevő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt termékek választott szín árnyalata anyagtípusonként illetve a monitor színbeállításától függően a valóságtól eltérhet.

 

Szállítási feltételek:

 • Amennyiben a fizetési módnál az „utánvét” opciót választja, és belföldi kézbesítésről van szó, a megrendelt termék/ek/ kézbesítése az alábbiak szerint történik:

A megrendelt termékek házhoz szállítását Magyarországon belül az Eladó által választott futárszolgálat végzi.
A termék szállítási költsége a szállított termék súlya és utánvétösszege alapján kalkulálódik. A rendelésnél a szállítási költség a maximumot jelöli, és tájékoztató jellegű. A szállítási költségeket mindig a futárcég aktuális áraihoz igazítjuk, ezekre nincs ráhatásunk. Az utánvétellel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik. Az utánvétes kézbesítés csak Magyarország területén vehető igénybe. Egyszerre több termék megrendelése esetén az Eladó a termékeket egy csomagban küldi el a Vevőnek, kedvezőbb szállítási költség elérése érdekében.
A házhoz szállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a Vevő hibájából hiúsul meg az áru átadása Vevő az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni. Amennyiben egy címről, vagy azonos Vevőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Vevőtől, illetve ezen címre az Eladó a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről Eladó Vevőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

 • Amennyiben a fizetési módnál a „ fizetés előre utalással” opciót választja, úgy az utalása a lenti kedvezményezett nevére, számlaszámára történjen:

 

Kedvezményezett neve: Belső és Társa Kft.

 

Kedvezményezett bankszámlaszáma (Budapest Bank Zrt.): 10101016-51386100-010040007

 

A közlemény rovatba kérjük a Vevő nevét és az előzetesen megkapott számla számát feltüntetni!

 

Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását és a számla megérkezését követően 5 munkanapon belül az Eladó számlaszámára utalja át a vételárat, valamint a szállítási költséget.

 

A szállítás Magyarországon belül lehetséges, egyéb célország esetén a szállítás költségegyeztetés után történik. Eladó csak akkor köteles a megrendelt termékek szállításáról gondoskodni, amíg Vevő megrendelésének a teljes vételára hiánytalanul számlájára jóváírásra nem került. Az Eladó 5 munkanap fizetési határidőt jelöl ki, így amennyiben a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem érkezik az Eladó számlájára a megrendelésnek megfelelő összeg, az Eladó a megrendelést semmisnek tekinti. Az Eladó minden esetben a csomagban elküldi a Vevőnek az eredeti számlát, melyet a Vevő köteles megőrizni.

 

A Vevő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén az Eladó hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Vevő minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben Vevő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Vevőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, az Eladó és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

 

A termékek kiszállítását az Eladó a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

 

 • Amennyiben Vevő a megrendelt termékeket személyesen kívánja átvenni, úgy azt Eladó székhelyén teheti meg, előzetesen egyeztetett időpontban. Személyes átvételnél csak az áru árát kell megfizetni, szállítási költség a Vevőt nem terheli.

 

A megrendelt termékeket a visszaigazolástól számított 10 napig tartjuk fenn, utána automatikusan töröljük.

Kellék,- termékszavatosság és jótállás:

Vevő hibás teljesítés esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. V. törvény ( Polgári Törvénykönyv) alapján. Így kérheti a kiválasztott termék kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Eladó számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatásának arányos csökkentését vagy a hibát az eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Vevő által választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

 

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 5 munkanapon belül közölni. Eladó a webshopon keresztül rendelt termékekre 3 hónapos szavatosságot vállal, a szerződés megkötésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát Vevő már nem érvényesítheti. Vevő kellékszavatossági igényét Eladóval szemben érvényesítheti.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint –kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek .Amennyiben a vásárolt terméket Eladó tájékoztatása ellenére Vevő nem megfelelő körülmények között tárolja vagy nem rendeltetésszerűen használja, akkor szavatossági igényével nem élhet.

Amennyiben a Swarovski kővel díszített a termék és a Vevőnél történő tárolás vagy felhasználás során oldószerrel érintkezik, minőségi romlás következhet be, amelyért Eladó nem vállal szavatosságot.

 

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 3 hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Eladó az általa értékesített ÚJ termékekre vonatkozó igényérvényesítésre a lent felsorolt jogszabályok vonatkoznak:
-a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény,
– Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet,
– A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

Fontos, hogy a megrendelt termék átvételekor, de legkésőbb az átvételt követő munkanapon belül- ez esetben a megadott  email címre küldi meg az Eladó a bizonylatot. Ezen bizonylatot őrizze meg a szavatossági jogok érvényesítéséhez.

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.